Laekense herders Laekenois "van de Bleyckershond"

 

https://www.youtube.com/watch?v=65EfTFUFDwI

 

 

Laekense trots..." Pepe van de Bleyckershond " Geboren 2015 uit Carmen van de Bleyckershond x Iwan van t Brugske,  Pepe HDa en EDvrij en rug zonder bemerkingen, staat ter dekking!! 

 

Voor INFO PUPS: j.keeman3@chello.nl

 

 

"Fokt al 6 generaties en meer dan 20 jaar Laekense herders van een oud Brabants type, de echte Belske's!" 

                    Breeds Laekenois with firm bone and great garnishment for allready six generations!!      

  

Welkom bij kennel VAN DE BLEYCKERSHOND, de Laekense herder kennel voor sportieve hondenliefhebbers van de fam. Keeman uit Valkenswaard. Geregistreerd bij de Raad van Beheer en ingeschreven in het register onder nummer 266561. Op deze site, met meer dan 15.000 bezoeken per jaar, vindt u veel informatie over onze honden en de Laekense herder in het algemeen. U kunt ons bereiken op: j.keeman3@chello.nl. Wij zijn lid van De Nederlandse Vereniging van Belgische Herdershonden (NVBH) en de Nederlandse Bond van Gebruikshonden (NBG) die via de raad van beheer onder auspicien van de FCI staan.

 

Carmen van de Bleyckershond

 

Ruwharen ruien weinig, slechts als de vacht rijp is zult u hier of daar haren kunnen vinden. Onze honden moeten daarom ook worden getrimd. Door het harde haar wat onze honden meestal bezitten komt allergie bij mensen voor deze hondenharen veel minder voor!!

Wij vinden karakter veel belangrijker dan Show daarom zijn de TEVEN WAARMEE WIJ FOKKEN, bij voorkeur IPO GECERTIFICEERD!! Wij steven al bijna 20 jaar naar een robuust geblokt type laekense met veel garnituur.

Nu en dan een nestje fokken is onze hobby daarom hebben wij slechts af en toe pups.

Onze kennel is vernoemd naar de ruwharige herders die vroeger aan de oevers van de Schelde, de " bleekvelden"  bewaakte, de zogenaamde Bleyckershonden! Deze Bleyckershonden worden beschouw als de voorouders van onze Laekense.

 

Onze honden:

 

Daphne (roepnaam Zoey) van de Bleyckershond  is een dochter van Carmen van de Bleyckershond uit haar Griekenland-nest met Iwan van 't Brugske (2016).  Zij is in opleiding voor IPO en zal de 4e achtereenvolgende generatie IPO-gecertificeerde Laekense van de Bleyckershond zijn.  Zij is de 5e voor IPO door mij afgerichte Laekense herder.

 

Mildred  (roepnaam Milly) van de Bleyckershond is een dochter van Daphne van de Bleyckershond uit haar Engeland-nest met Bert Tjammes End (2018). 

 

Onze  laekense zijn open, naar iedereen vriendelijke honden met stabiele karakters, die echter in geval van nood hun mannetje staan!! 

Wij genieten van onze honden en ze krijgen alle mogelijke zorg en aandacht, echter wij "vermenselijke" onze honden niet. Laekense herders zijn nog een van de meest "pure" honden en dat willen wij graag zo houden!

Wij voeren onze honden mede daarom vers vlees of vis voor de hond, 100% vlees zonder onnatuurlijke geur- kleur- en smaakstoffen!!

 

 

Onze fok:

Wij fokken niet met laekense herders die angstig of agressief zijn of gekruisd zijn met Mechelse herders  (intervarieteiten)

1. Om het juiste en veelzijdige gebruikshonden karakter terug te fokken en te verbeteren wordt, als enige laekense herder kennel in Nederland, af en toe hobby-matig gefokt met combinaties waarvan tenminste een van de ouderdieren VZH en IPO gecertificeerd is. Wij proberen zo zelfverzekerde, stabiele honden te fokken. Van generatie op generatie proberen we zo het werkkarakter van onze Laekense te verbeteren en de gezondheid en vitaliteit te behouden.

2. Om de Laekense te behouden gebruiken wij zo veel mogelijk oude Hollandse lijnen en zetten ons in, samen met kennel van het Brugske, voor behoudt van een rustiek en vierkant, oud Brabants type Laekense herder met weelderig kop- en beenhaar.  Zo trachten wij bovendien het echte gebruikshondenkarakter van de Laekense te behouden.

3. Onze laekense onderscheiden zich duidelijk van de andere varieteiten Belgische herders. Zij zijn duidelijk anders doordat ze vaak laagbeniger zijn, robuuster en bredere schedels hebben met veel garnituur! Het streven naar 1-type Belgische herder steunen wij niet, dit leidt aleen maar tot het infokken van Mechelaars waardoor de echte Laekense verloren gaat! Onze laekense zijn daarom minder geschikt voor hondenshows. Daarnaast zijn onze Laekense  in huis over het algemeen rustiger en minder beweeglijk dan de andere varieteiten Belgische herders. Zenuwachtig "trippelgedrag" zult u bij hen bijna niet zien! 

4.  Wij fokken volgens de regels van de FCI en Raad van Beheer, d.w.z. dat wij ons houden aan de inteelt verboden, onze honden zijn op de heupen, ellebogen en rug goedgekeurd voor de fokkerij, sociaal gedrag is gecontroleerd middels slagen voor het VZH/BH examen en het voor gebruikshonden vereiste karakter is bevestigd door het slagen voor het IPO-examen.

5. Voor de fok selecteren wij onze honden NIET via schoonheidstitels of shows omdat dit helemaal niets zegt over karakter of gezondheid van de honden. Honden die wij inzetten voor de fok worden via persoonlijk contact weloverwogen op karakter en type, geselecteerd! Op Shows zult u ons derhalve zelden zien.

6. Door het geringe aantal Laekense herders (in Nederland ongeveer 650) is het eenvoudig om op hondenshows titels te bemachtigen. Vaak is er maar 1 of zijn enkele laekense ingescheven waardoor deze titels helemaal niets zeggen omtrent de werkelijke kwaliteit van uw hond. Schoonheidstitels (CAC, CACIB en of kampioenschappen) zeggen bovendien NIETS over de gezondheid of het karakter van uw Laekense....maar zijn gewoon geldklopperij over de ijdele ruggen van de baasjes!

7. Het breed fokken, dwz veel outcross gebruiken, vinden wij een veel groter gezondheidsrisico dan het fokken in lijnteelt met gezonde honden!! Wij houden ons echter wel aan de inteelt regels van de Raad van Beheer.

8. Wij houden ons heel bewust bezig met het verbeteren van de gebruikskwaliteit en behoudt van type en niet sec. met het vermeerderen van Laekense herders. 

9. Wij communiceren open eerlijk met geinteresseerden over onze honden en hun eventuele pups, met name over de voor- EN nadelen daarvan!  Wij hebben GEEN commercieel belang bij de fok met onze hond(en)!

 

Gebruikshonden:

Wij zeggen niet alleen dat wij het karakter en de gezondheid het belangrijkst vinden, maar zetten ons ook in om het karakter en gezondheid te verbeteren door 2 maal in de week met onze honden IPO te trainen!!

Omdat onze honden graag werken en wij de gezondheid en het karakter van onze honden het belangrijkst vinden,  trainen wij 2 x per week met onze Laekense volgens het IPO-programma.  Op deze manier selecteren wij voor de fok honden met de juiste gebruikseigenschappen. De F.C.I .(overkoepellende organisatie van de Raad van Beheer) zegt omtrent de IPO-examens: "Examens en wedstrijden zullen er  toe bijdragen dat de kwaliteiten voor de fokkerij van generatie naar generatie worden verbeterd en behouden". Verder zullen de examens bijdragen tot de gezondheid en de fitheid van de ingezette honden. Het afleggen van de examens is het bewijs van fokgeschiktheid in dit aspect van de Kynologie. Niet voor niets wordt binnen de Vereniging voor Duitse Herders dit examen verplicht gesteld voor keurfok!

Onze honden zijn geen " harde" werkhonden, maar de nakomelingen van onze honden worden gebruikt als speurhond, voor agility, IPO, schapenhoeden en waakhond, maar bovenal als sociale huishond.  Met de meeste van onze honden kan op hobby-matig niveau worden gesport binnen het IPO-programma.

Wij bezitten, trainen en fokken bijna 20 jaar Laekense en hebben reeds 4 laekense herders IPO-gecertificeerd.

Heeft u vragen over de Laekense herder of interesse in pups? Mail dan naar  j.keeman3@chello.nl  U kunt onze honden thuis zien als wij pups hebben. Een pup toezeggen doen wij pas als de pups 7 weken oud zijn, komen kijken en interesse tonen verplicht u tot niets. Wij vragen daarom ook geen handgeld. Onze honden leven vrij in de buitenlucht, maar zijn 's-avonds bijna altijd in huis.

 

Weet dat de Laekense herder een levend dier is, al de vermeldingen geven u geen zekerheid omtrent gezondheid en karakter van de pups, dat is een, vaak over vele generaties teruggaande, erfelijke kwestie. De stamboom geeft U alleen enige mate van zekerheid omtrent ouders en voorouders. Het enige dat ik u kan garanderen is dat bij mijn weten, mijn honden zowel lichamelijk als qua karakter 100 % gezond zijn. 

Overweegt u de aanschaf van een Laekense, ga dan niet af op wat u leest maar stel persoonlijk vast of karakater en uiterlijk van de ouderdieren u aanstaan!

 

In geval van nood staan wij klaar om uw hond te trimmen of te adviseren m.b.t. de vacht!

95.gif

 

4e generatie IPO! "Daphne van de Bleyckershond"

 

Daphne (Zoey) van de Bleyckershond .....een ECHT Belske

Daphne van de Bleyckershond, nhsb 3026622 (roepnaam Zoey)

http://www.working-dog.eu/dogs-details/3151941/Daphne%20van%20de%20Bleyckershond

Fokker en eigenaar; Jos Keeman

geboren 10 december 2015

op type, werkdrift en beet in nest geselecteerd

 

Pups 2018:

 

het Engeland-nest met Bertje Tjammes End, 4 pups, het reutje George en de teefjes Mary, Ethel en Mildred.

 

 

Stamboom

vader; Iwan van 't Brugske (Sultan x Betty van 't Brugske)

moeder; Carmen van de Bleyckershond IPO2 (Zeus van 't Brugske x Bieke IPO2), Bieke (wereldkampioen Cisse IPO1 x Ned. kampioen Dille)

 

Karakter

- zeer sociaal

- stabiel

- vriendelijk  en vrij, ook naar onbekenden!!

- hoog in werkdrift, explosief

- 24 kg

 

Fenotype

- gestrekte Laekense herder teef van een oud Brabants type

- harde warrelige vacht

- vaal ros/oranje 

- vol-op garnituur 

- volledig schaargebit

- 57 cm hoog

- HD-a

- ED-vrij

- Rug, geen bemerkingen!

 

Keurverslag 2016:  (mevr. Dubach) 12 maanden oude teef, kompleet schaargebit, vierkant gebouwd, met gestrekt hoofd. Schedel mag eleganter zijn, goede stop, mooie staart goed gedragen. Achterhoofd zakt wat weg, weinig pigment, mooi gevormde donkere ogen goed geplaatst, veel garnituur, lange hals, mooie bovenlijn, goede kroep en staartaanzet, onderlijn moet uitzwaren, good bone en goede poten, goede beharing, goede hoekingen voor en achter, uitgrijpend gangwerk, nog wat los voor, goede staartdracht, goed voorgebracht en aangenaam temperament. Kwalificatie UITMUNTEND!

 

Show

- 2016 Adventstreffen DKBS Jeugdklasse 1 Uitmuntend Jugendsieger DKBS

 

Werk

 NIEUWE VIDEO!!  ZOEY TRAINT IPO OP PW-ER WIL de KROM 

- VZH/BH 2017 geslaagd

https://www.youtube.com/watch?v=6b9yAyJc2qY

            

 

Bieke, nhsb 269 1198

 

http://www.working-dog.eu/dogs-details/172555/Filou-Faska-Tjammes-End

geboren 7 februari 2008

 

Pups 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=sLNvqrASsM0&feature=youtu.be

het Belgie-nest  met Zeus van 't Brugske, 8 pups, 3 teefjes; Carmen,Lieve en Kathleen en 5 reutjes; Louis, Leopold, Camiel, Fons en Francois 

Pups 2013:

 http://youtu.be/xSe5DYPbgBk

het Holland-nest met Zfits van 't Brugske, 8 pups, 3 teefjes: Marietje, Tooske en Sien en 5 reutjes; Johan, Bart, Hugo, Toon en Adje.

Pups 2015:

het Amerika nest met Chevalric's Baico, 4 pups, de teefjes: Mohawk, Chippewa, Choctaw en Crow!

 

stamboom

Vaderskant:

vader: Internationaal en Wereldkampioen, Wereldwinner Denemarken  2010 Cisse, IPO 1, VZH/UV, HDa en EDvrij.

Moederskant: 

Moeder: JW '06 Nederlands kampioen Dille Wichtje Duvel Tjammes End, HDa en EDvrij.

Karakter

- vriendelijk, vrij, brutaal, zelfverzekerd, aanhankelijk,

fenotype

- laekense herder teef;

- hoogte 62 cm, vierkant

- volledig schaargebit

- 28 kg

- harde rossige vacht, gestrekte schedel

- HD-A

 

keurverslag 2008;

"Grote teef met goed lang hoofd. Goed paralellisme en stop. Goed masker, goed pigment. Donkere ogen, middellange oren zeer goed geplaatst. Goede strakke rug met goed kruis. Goede haartextuur. Goede hoekingen voor en achter. Goed beenderengestel. Ietwat lange voeten. Goede borst. Zeer goed temperament. Zeer goede en vlotte gang.  Kan iets compacter zijn".

 

show

- 2009 NVBH clubmatch  (15mnd) open klasse 1 Uitmuntend  

- 2009 Kortrijk (Belgie) open klasse 1e uitmuntend RCACIB  

- 2011 Antwerpen (Belgie) open klasse 2e uitmuntend RCACIB 

Werk

http://youtu.be/9octXw5gqfw

- VZH/BH 2009 55 punten

 

- IPO 1 febr. 2010 geslaagd; Kwalificatie: voldoende, drift, zelfverzekerdheid en belastbaarheid: Uitmuntend

- IPO 2,  10 oktober 2010, geslaagd; Kwalificatie: Goed, drift, zelfverzekerdheid en belastbaarheid: Uitmuntend

 

Bieke is na haar 3e nest met pensioen bij Zef in Sittard en is aldaar op 10 jarige leeftijd overleden aan een baarmoederontsteking.

 

Bieke

Bieke. 1 jaar, traint IPO op pakwerker Frans

(name) Cisse nhsb 250 9925

http://www.working-dog.eu/dogs-details/61211/Shepherds-Dogmate-Zoraxson-Cisse

15 mei 2004 - 20 oktober 2015

Stamboom (pedigree)

Vaderskant (father)

Nederlandskampioen Wereldkampioen en Wereldwinner Zorax van de Duvetorre

Moederskant (mother)

Porre,  jeugdwinner

Karakter (character)

- sociaal, allert, vriendelijk, waaks (social, allert, friendly, garding)

Fenotype

- laekense herder reu (male)

- hoogte (height) 63 cm, borstomvang (chest) 83 cm, gewicht (weight) 30 kg

- vierkant (square)

- fors (firm)

- volledigschaar gebit (compleet siccor-bite)

- krullende harde vacht, stevige schedel, hollands type Ccurly, hard fur, firm scull)

- HD a ( Norberg 40!), ED vrij (free of hip and ellbow displasia)

 

Keurverslag 2006

"2 jaar oud, reu van een goed type, zeer goede boven en onderlijn, prima bouw, prima body, zeer goed hoofd en zeer goede expressie. Zeer goede oordracht. Goede schedel en voorsnuit. Beste benen en voeten, zeer goede vacht en vlotte gangen".

 

Show

- 2004 Clubmatch NVBH Jeugdklasse 3 zeer goed

- 2005 Kortrijk (Belgie) openklasse, 2 Uitmuntend 

- 2006 Maastricht (Nederland) openklasse, 1 Uitmuntend CACIB/BOB 

- 2007 Clubmatch NVBH gebruikshondenklasse, 1 Uitmuntend RCAC

- 2008 Hoogstraten (Belgie) gebruikshondenklasse, 1 Uitmuntend CACIB/BOB 

INTERNATIONAAL KAMPIOEN  (international champion)

- 2010 Herning (Denemarken) kampioensklasse, 1 Uitmuntend CACIB/BOB Wereldwinner 2010

WERELDWINNER 2010 WERELDKAMPIOEN (world winner and world champion)

werk (work)

- VZH/BH  (2005) 57 punten uit 60

- UV/AD (2006)

- IPO 1 (2006) (schutzhund 1, I.E.R. 1)

fok

Cisse heeft in de periode 2007-2012 diverse dekkingen achter zijn naam met o.a. Tara van 't Brugske, Noortje van 't Brugske, Dori van 't Brugske, Wanda van 't brugske, Zascha van 't Brugske, Dille Tjamme's End, Hyacint Mc Williams, Fenja Joli de Feja en  Berber Fan e Rispinge met nakomelingen in Nederland en Denemarken.

 

Cisse is op 10 jarige leeftijd in 2015 aan ouderdomskwalen overleden.

 

pups Van de Bleyckershond 2011

Waarom koesteren wij zo'n grote genegenheid tegenover honden? Waarom hebben zij de kracht om ons op te beuren of bedroeft te maken en waarom vinden wij het niet prettig als onze hond ons negeert?

Ik heb het gevoel, dat er meer is dan het feit, dat zij ons vriendelijk tegemoet treden en steeds van ons houden zonder vragen te stellen. Zij zijn geheel van ons afhankelijk. In onze handen ligt het vermogen om hun leven gelukkig of ellendig te maken en slechts de echte hondenliefhebber kent de tevredenheid die hij ervaart uit de bewijzen van plezier en tevredenheid van zijn hond!

 

(James Herriot)

 

 

Cisse 6 jaar Wereld Winner Denemarken, Stamvader van de kennel

Cisse, stamvader van kennel van de Bleyckershond, zomer 2010 Wereldkampioen en Wereldwinner 2010 BestOfBreed uit 35 laekense herders!

De ruwharige hond:

De Laekense herder dient een ruwharige vacht te hebben.  Echter sec met de term ruwhaar zijn we er nog niet. Het ruwhaar komt n.l. in 4 verschijningsvormen,  warhaar, ruighaar, stekelhaar en draadhaar. Ruwhaar komt ook in verschillende varieteiten naar voren, van sterk gegolfd en gekruld tot zo recht als een stekel. Ook de hardheid is divers, er zijn haren zo hard als een kokosmat maar ook haren die duidelijk minder hard van structuur zijn. Draadhaar wordt omschreven als hard en glad haar, in een krulvarieteit. Dat kan een heel stijve krul zijn, maar ook licht gegolfd en van kort naar behoorlijk lang. De Laekense is een draadhaar, ongeveer 6 cm en gegolfd.

Hoe weet men nu wanneer men te maken heeft met een ruwharige hond? Dat is niet zo moeilijk, er zijn enkele typerende eigenschappen die alle ruwharen bezitten:

- het dekhaar is vrij hard van structuur;

- het voelt stevig aan en de kleur is altijd helder;

- het dekhaar is niet extreem lang, ongeveer 6 cm, heeft een duidelijke blokverharing (=gelijktijdig rijp) en een gelaagde ondervacht met open karakter;

Het open karakter komt het best naar voren tegen de tijd dat de vacht rijp wordt. Het gaat op bosjes bij elkaar staan en staat dan ook duidelijk van het lichaam af.

Dit is de ideale vacht wat het verharen betreft, je kan het plukken!

 

slide+14.jpg

Goede ruwharen bezitten een langere en volle beharing aan snuit en poten (garnituur en beenharen). Soms heeft ook deze beharing een ondervacht. Deze beharing is meestal fijner en zachter van structuur dan de beharing op de rug!

Deze beharing heeft i.t.t. op andere plaatsen meestal een mozaiekverharing dwz in gedeelte wordt deze rijp. Dit haar kan worden geplukt maar altijd zo dat kop en benen in model blijven. Knippen van het garnituur kan alleen indien dit haar uit een enkelvoudige vacht bestaat, dwz zonder wollige ondervacht. 

Nog iets over de ruwhaar pups: elke ruwhaar pup heeft vrij zacht haar, maar een goede ruwhaar pup voelt aan als een verenvulling van een kussen!

 (uit  "vacht en vachtproblemen bij honden", Ria Luytelaar, 1980)

 

 

Zoey en George van de Bleyckershond

Wist u dat?

Examen eisen IPO/VZH

http://www.hondensport.com/CWH/Formulieren/IPO%20reglement%20(Nederlands)%202009.pdf

 

Wist u dat:

- de laekense herder door de FCI is genoemd als gebruikshonden-ras?

-  voor het behalen van het IPO certificaat een training van ongeveer 2 jaar nodig is;

- dat voor IPO certificering de hond moet beschikken over het benodigde zelfverzekerde karakter?

- dat dit niet "aan te leren" is maar in het karakter verankert zit;

- menig laekense aan IPO training begint maar dat er slechts een enkele lijn voldoende zelfverzekerd en stabiel is om dit certificaat te bemachtigen?

- onzekerheid en angst  de meeste bijtincidenten opleveren?

- Bieke en haar dochter Carmen de enige laekense herder teven in Nederland zijn met een IPO-2 certificaat?

 

Wist u dat:

- raszuivere Laekense herders geboren worden ZONDER hubertusklauwtjes???

- het 4 a 5 generatie's duurt voordat er uit een inter-varieteitskruising met een mechelse herder weer puppen geboren worden die er uitzien als een Laekense herder?

- als je gedurende deze 4 a 5 generaties weer intervarieteit toepast je nog veel meer generaties nodig hebt?

- op deze manier de raszuivere Laekense aan het verdwijnen is?

 

Wist u dat:

- raszuivere laekense herders volgens de rasstandaard niet zijn voorzien van een zwart masker, maar slechts "sporen" van zwart vertonen op snuit en aan de staart?

- raszuivere laekense herders in tegenstelling tot de andere 3 varieteiten geen "veer" aan de staart bezitten?

- intervarieteitskruisingen volgens de FCI verboden zijn?

- DAT HEDEN TEN DAGE NOOIT LAEKENSE HERDERS GEBOREN KUNNEN WORDEN UIT MECHELSE HERDERS!!! Ook niet als men zegt dat ze het zogenaamde " Hard Fur gene" hebben!

 

 

Wist u dat;

- hollandse ruwharen, Bouviers en belgische ruwharen dezelfde voorouders hebben?

- goede Belgische herders een borst hebben die qua diepte de helft van hun hoogte uitmaakt?

- de Laekense vaal/ros van kleur is en niet donker reebruin (hoewel dat ook heel mooi is)? 

- dat er door buitenlandse kennels al volop intervarieteit wordt toegepast?

 

 

Milly van de Bleyckershond

Marietje van de Bleyckershond

Borre (Marietje) van de Bleyckershond, 8 weken, uit Bieke x Zfitz van 't Brugske

Nieuwste Leden

  • Charles55
  • Karindevos
  • aleidfokkema
  • manumommens
  • hennyhilkhuijsen
  • gillesbeau

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: